KØR GRØNT & RED SKOV I DANMARK

Gør en synlig forskel for fremtiden i Danmark via Grønkørsel.dk. Du kan du være med til opkøbe danske skovområder og dermed bevare de danske skovområder

Start nu! Du kan redde 14 kvm2 skov på under 2 minutter…

Sådan foregår det

Hos Grønkørsel.dk er der 100% gennemsigtighed når du støtter bevaring af danske skovområder.

Du støtter via Grønkørsel.dk

Via Grønkørsel.dk kan du nemt støtte bevaring af skovrområder i Danmark og når du støtter er det minimum 14kvm2 skovområde du er med til at bevare.

START HER

Opkøb af skovområderne

Via Verdens Skove støttes der til projekter med henblik på bevaring af vild danske skovområder. Støt mere urørt dansk skov og lad os bevare det grønne Danmark.

START HER

Din garanti og dit bevis

Som garanti og bevis på, at du har støttet bevaring af danske skove, der bliver udlagt som urørt skov. Får du et certifikat (FSC-certificeret papir) som bevis på din støtte.

START HER

Opkøb af danske skovområder

Via Grønkørsel.dk kan du være med til, at opretholde den danske vilde natur der er tilbage i Danmark samt opkøbe de danske skovområder. Giv naturen noget tilbage for den CO2 udledning du har udledt når du kører i bil – den danske natur.

LÆS MERE HER

Oprethold det grønne Danmark

Man hører tit om, at man kan redde en regnskov et sted i en anden del af verden og det er der selvfølgelig både brug for og også en god mening med. Men hos Grønkørsel.dk men vi også, at man skal beholde den danske natur og derfor opkøber vi i samarbejde med danske miljøorganisationer danske skove- og naturområder.

BLIV KLOGERE HER

100% gennemsigtighed

Vi mener, at vi skal opretholde og bevare den skov der er i hele verden, men vi mener bestemt også, at vi skal starte inden for landets grænser. Der findes rigtig meget smuk og vild natur i Danmark og det skal bevares således de næste generationer også kan opleve dette.

Når du opkøber skovområder i Danmark via Grønrkøsel.dk, er der 100% garanti for, at de skovområder du er med til at opkøbe kun er i Danmark og du kan altid se de igangværende projekter og følge projekterne her på vores hjemmeside.

Du får et certifikat der indikere hvor meget skovområde du har opkøbt og dette er en garanti for, at du har været med til at opkøbe og bevare natur i Danmark. Samtidig får du også vejledningen til hvordan du kan køre mere grønt når du færdes i trafikken og kan derved skåne miljøet via din kørsel også.

START & OPKØB HER

Kontakt os

Hvis du ønsker, at komme i kontakt med os eller har spørgsmål til vores projekter er du velkommen til, at rette henvendelse til os her.